Om försöket faller väl ut, när kommer tjänsten att finnas tillgänglig för hela Sverige?

Utifrån erfarenheterna från försöket kommer beslut att tas om hemleverans ska permanentas och i så fall i vilken form.