På vilka grunder har försöksområdena valts ut?

Vi har eftersträvat att få med områden där det finns en vana av att använda den nuvarande e-beställningstjänsten med utlämning i butik. Det har också skett i dialog med de forskare som ska utvärdera försöket samt i dialog med lokalpolitiker på försöksorterna.