Stämmer detta med Systembolagets uppdrag att stå för en restriktiv alkoholförsäljning?

I vårt uppdrag ingår att informera om alkoholens risker, ge bra service och sälja med ansvar. Utvecklingen i detaljhandeln i stort påverkar kundernas förväntningar på Systembolaget, vilket bland annat innebär nya krav på bekvämlighet. Allt fler kunder efterfrågar möjligheten att kunna handla olika varor på nätet och få leverans hem. Det gäller även öl, vin och andra alkoholdrycker. Därför är det naturligt att vi erbjuder en service som dagens kunder efterfrågar och förväntar sig av oss.