Varför erbjuder Systembolaget hemleverans på försök?

Hemleverans är ett naturligt nästa steg eftersom köpbeteendena förändras. Service via webb och mobil har blivit en självklarhet i service- och detaljhandeln. Att kunna erbjuda de kunder som önskar rådgivning på webben och i mobilen samt hemleverans är en naturlig del i Systembolagets förbättrade service.