Ger Systembolaget rabatt vid större inköp?

Vi kan inte ge några rabatter, eftersom det skulle strida mot Systembolagets alkoholpolitiska uppdrag. Däremot får du - om du vill - lämna tillbaka oöppnade flaskor.  Se bara till att spara kvittot och lämna tillbaka flaskorna inom två veckor. Om du betalade med kort ska samma kort användas vid återköp.