Varför är årgången på smakinformationen på hyllkanten inte densamma som på flaskan?

Även om det är mycket sällsynt, så kan det förekomma att det är olika årgång på flaskan mot vad som finns i vår information. Anledningen är att vi är mitt i ett årgångsbyte, och vi ännu inte hunnit byta ut uppgifterna i informationen.

I samband med ett årgångsbyte måste importören sända oss flaskor som våra vinprovare testar. De tar fram en ny smakbeskrivning, och ibland kan det även innebära att vinet får en ny smaktyp. Därefter uppdateras informationen på webbplatsen och nya hyllkantsetiketter trycks upp, som sen distribueras till alla våra butiker.