Varför höjde Systembolaget priserna den 1 januari 2017?

Prishöjningen beror på riksdagens beslut att höja alkoholskatten från och med den 1 januari 2017. Skattehöjningen är 4 procent på öl och vin och 1 procent på sprit. Syftet är att minska alkoholkonsumtionen och förbättra folkhälsan. Systembolagets vinst blir inte högre av detta, intäkterna från skattehöjningen går till staten. En ny prismodell infördes även 1 mars 2017, vilket gjort att våra priser förändrats något. Vårt erbjudande, kundernas förväntningar och köpmönster, liksom sortimentets djup och bredd, har förändrats sedan den förra prismodellen skapades 2006. Då hade vi fortfarande ett stort antal överdiskbutiker och ett mindre kundfokuserat arbetssätt.