Var kan jag panta flaskorna?

Ett antal av förpackningarna kan pantas på samma sätt som de du köper i dagligvaruhandeln. I stort sett alla övriga återvinner du i förpackningsinsamlingen. De varor i vårt sortiment som är belagda med pant är märkta med svensk returpacks symbol. Engångsglas, pappförpackningar och boxar är inte belagda med pant utan lämnas till närmaste återvinningsstation för glas, kartong, plast och metall.