Går det att reklamera drycker hos Systembolaget?

Om något är fel på den vara du köpt byter vi den eller lämnar pengarna tillbaka. Ta med förpackningen till butiken, en del av innehållet bör finnas kvar. Vi tillämpar tre års reklamationsrätt på defekta varor. Sönderslagna varor, (i eller i anslutning till butiken), ersätts om förslutningen är obruten.