Vad gäller om man vill servera alkohol inom ett slutet sällskap eller förening?

Fakta: Alkohollagen

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:

1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Vid frågor - kontakta kommunens tillståndsenhet.