Hur är prisintervallerna fördelade i sökalternativet ”Pris"?

Prisintervallerna är fördelade efter hur många varor det finns i varugruppen, så att det blir en jämn fördelning mellan intervallen.