Varför är t ex inte Sverige, Kina och England med i Vinkartboken?

Vi har utgått från de största vinländerna ur exportsynpunkt men det är möjligt att vi utvecklar Vinkartboken framöver.