Vad är färsköl?

Färsköl är ingen egen ölstil och är svår att definera. Ofta används uttrycket för att beskriva ett öl som inte filtrerats eller pastöriserats. Zwickel, keller- och landbier är en ölstil som ligger nära uttrycket färsköl. De har låg kolsyra, är opastöriserade och har ofta jästfällning kvar i flaskan.

Ölstilar