Vad gör plastbiten i vissa brittiska och irländska ölsorter?

Det finns en del ölsorter, framför allt brittiska och irländska, som till exempel Murphy's Irish Stout och Guinness som på grund av tillverkningsmetod och jästsort innehåller väldigt lite kolsyra. På pubar serveras den här sortens öl från fat.

Draught beer är det engelska ordet för fatöl, och systemet med en plastbit i flaskan kallas för draught flow, eftersom det försöker efterlikna fatölen. Plastbiten eller kanske rättare sagt patronen i flaskan eller burken innehåller en helt ofarlig gas. När förpackningen öppnas sprängs patronen och gasen ger ölet sitt skum. Utan patron skulle ölet smaka ganska avslaget.
Vanligt öl, exempelvis lageröl, görs på annat sätt och med en annan jästsort som ger naturlig kolsyra och inte behöver förses med gaspatron.