Vad är det för skillnad på triple sec och cointreau?

Triple sec är en generell beteckning för vit curaçao-likör. Cointreau är namnet på en likörfirma och även beteckningen på deras vita curaçaolikör. Curaçao är en ö i Västindien där man odlar mycket pomeranser. Deras skal används i likörer. Det finns grön, vit, brun, blå och orange curaçaolikör.

Lär dig mer om likör