Vad betyder beteckningen single barrel på en whisky?

Barrel är det engelska ordet för tunna eller ekfat. Det är de fat som man måste lagra en whisky i för att den ska få heta whisky. Om det står single barrel eller single cask kommer whiskyn från ett enda fat.

Om whiskysorter