Är det tillåtet att blanda viner från olika länder?

Ja, det är i vissa fall tillåtet att blanda viner från olika länder, (om de ligger inom EU), och olika områden. Till exempel lantvin från Frankrike (Vin de Pays) kan komma från olika delar av det landet. När ett ursprung står på etiketten måste dock alla druvor som vinet är gjort på komma från det landet eller området. Det förekommer också så kallade härtappade viner, där vinet kommer från ett land men buteljeras i ett annat. Detta är tillåtet enligt EU:s regelverk och har praktiserats under lång tid.