Tillsätter Systembolaget socker i vinet?

Systembolaget producerar inte vin och vi tillsätter aldrig något till de drycker vi säljer. Det är i vissa vinodlingszoner tillåtet för tillverkaren att tillsätta socker för att på så sätt (och bara i begränsad omfattning) erhålla en något högre alkoholhalt i den färdiga produkten. I merparten av världen är det dessutom tillåtet att reglera alkoholhalten något i den färdiga produkten genom att tillsätta koncentrerad druvmust under produktionsprocessen.

Att göra vin