Varför varnar inte Systembolaget om tillsatser?

Hur vin ska märkas styrs av EU:s regelverk och enligt de regelverken ska tillverkarna bl.a. märka ut allergenerna svavel, ägg- och mjölkprotein. Det innebär att man på alla viner framställda av druvor som skördats 2012 eller senare, och som märkts efter den 30 juni 2012, kan utläsa om mjölk- och äggprotein använts som processhjälpmedel vid produktionen. Sedan tidigare anges på alla etiketter att vinet innehåller sulfiter om mängden överskrider 10mg/liter. Genom vårt inköpsavtal garanterar våra leverantörer att innehållet i dryckerna uppfyller de krav som EU och livsmedelsverket ställer vad gäller tillsatser.