Avsändare – Till startsidan
StartHållbara dryckerVägledning till Hållbara drycker

Socialt ansvar i odling och produktion

Socialt ansvar i odling och produktion

Kunskap & Inspiration

 • Vägledning till Hållbara drycker
 • Förpackningars klimatavtryck
 • Ekologisk märkning
 • Tips: Handla hållbart
 • Lilla återvinningsguiden

Socialt ansvar i odling och produktion

Ett av tre kriterier som måste uppfyllas för Systembolagets vägledning för Hållbara drycker.

Hur görs analysen?

Systembolaget gör en riskanalys av produktionskedjan, det vill säga av producent och odlare bakom respektive dryck, avseende socialt ansvarstagande.

När vi utvärderar området socialt ansvarstagande täcker vi in följande områden:

 • Föreningsfrihet och kollektiv förhandling
 • Diskriminering
 • Anständiga löner
 • Arbetstid
 • Arbetstagares rättigheter
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Skydd av anställda från överhettning och uttorkning
 • Barnarbete
 • Unga arbetare
 • Lika rättigheter och behandling av kvinnor och män
 • Tvångsarbete eller oetiska rekryteringsmetoder
 • Korruption och etiskt affärsuppförande

Uppförandekod är grunden

Dessa områden baseras på den uppförandekod från Amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI) som vi har förbundit oss att arbeta efter.

 • Amfori BSCI är en global, ideell organisation som arbetar för socialt ansvar och miljö inom en rad branscher och ställer krav på allt från råvaruframställning till färdig produkt.

Så går riskanalysen till

Systembolagets riskanalys består av 17 hållbarhetsindikatorer. Så här går riskanalysen till:

Steg 1: Landanalys
Underlaget till landanalysen baseras på information från ett oberoende externt analysföretag. Varje land analyseras utifrån respektive hållbarhetsindikator och analysen uppdateras årligen. Producent och odlare bakom en produkt får då risknivå tilldelat efter vilket land de befinner sig i.

Steg 2: Insamling av certifikat och/eller revisionsresultat
Baserat på de certifieringar eller revisioner en producent och dess odlare har genomgått kan de i landanalysen identifierade riskerna minskas. Vilka certifieringar som kan minska riskerna bedöms genom en årlig tredjepartsbenchmark av certifieringarna och deras standarder.

Dryckens sammantagna utfall i riskanalysen beror alltså på hur väl producent och odlare kan visa att de tagit itu med de risker som identifierats i riskanalysen, oavsett vilket/vilka land/länder produkten produceras i och oavsett i vilket/vilka land/länder odlingen av råvaran sker. 

Ytterligare en väg till kriteriet

Drycken kan också uppfylla kriteriet om socialt ansvarstagande genom att ha en tredjepartsverifierad produktcertifiering som på motsvarande sätt täcker alla de sociala hållbarhetsindikatorerna i hela leverantörskedjan.

Produktcertifieringar som täcker de sociala hållbarhetsindikatorerna i hela leverantörskedjan

Bonsucro logo 2023.jpg Bonsucro
Equalitas Sustainable Wine 2023 - kopia.png Equalitas Sustainable Wine
Fair for life 2023.png Fair for Life
Fairtrade 2023.png Fairtrade - Standard for Hired Labour
For life 2023.png For life
Wieta.jpg WIETA

 

Dela via