Avsändare – Till startsidan
StartHållbara dryckerVägledning till Hållbara drycker

Förpackning med lägre klimatavtryck

Förpackning med lägre klimatavtryck

Kunskap & Inspiration

  • Vägledning till Hållbara drycker
  • Förpackningars klimatavtryck
  • Ekologisk märkning
  • Tips: Handla hållbart
  • Lilla återvinningsguiden

Förpackning med lägre klimatavtryck

Ett av tre kriterier som måste uppfyllas för Systembolagets vägledning till Hållbara drycker är att drycken kommer i en förpackning med lägre klimatavtryck.

Vad är lägre klimatavtryck?

Med lägre klimatavtryck menar vi lägre utsläpp av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser vid framställning av förpackningarna än vad en traditionell tyngre engångsglasflaska genererar. 

Vilka förpackningar har lägre klimatavtryck?

Följande förpackningar är godkända för att kvalificera för förpackningskriteriet:

För vin, inklusive mousserande, och sprit: box, påse, papp, returglas, aluminiumburk, PET-flaska och lättare glasflaskor 

För öl, cider och blanddryck: Aluminiumburk, PET-flaska och returglas

Olika förpackningars klimatavtryck

I bilden här nedanför syns olika förpackningars klimatavtryck (gram utsläpp av CO2e) vid framställning av förpackningarna. Sifforna anger genomsnittliga utsläpp för respektive förpackningstyp.

Graf klimatpåverkan rätt.jpg

Uträkningen baseras på materialåtgången för den vanligaste förpackningsstorleken av respektive förpackningstyp med störst försäljning under 2021.

Glasflaskors vikt varierar stort. Den vikt som har använts vid uträkningen för respektive flasktyp och storlek är den viktade medianen av försäljningsvolymen under 2021.Dessa data är omvandlade till koldioxidutsläpp per liter dryck för att bli jämförbara. 

Källor: 
Beräkningarna av förpackningars koldioxidutsläpp gjordes 2018 och 2019 på uppdrag av finska Alko och i samverkan med Systembolaget, norska Vinmonopolet och isländska Vinbudin. 
Klimatavtrycken omfattar framställning av förpackning med förslutning och eventuell etikett. Slutrapporterna (på engelska) hittar du här:
Screening carbon footprint for aluminium wine packaging - Final report (pdf)
Update of winepackaging LCA – Final report Alko Oy (pdf)

Detaljerad tabell över olika förpackningars klimatpåverkan (pdf)

Dela via