Avsändare – Till startsidan
Start

Bli ombud

Bli ombud

På orter där kundunderlaget är för litet för etablering av ett Systembolag, men där det ändå finns en efterfrågan, förmedlar vi varor via ombud. Ett ombud är oftast en vanlig livsmedelsbutik där kunderna gör sina dagliga inköp.

Vad innebär det att vara Systembolagets ombud?

För Systembolaget är våra försäljningsregler mycket viktiga och detsamma gäller för våra ombud. 

  • För att handla Systembolagets varor ska kunden ha fyllt 20 år.              
  • Ombudet lämnar inte ut alkohol om hen tror att alkoholen kommer att säljas eller ges bort till någon som inte själv får hämta varorna.       
  • Av omtanke lämnar ombudet inte ut alkohol till någon som är märkbart påverkad.

Det är även viktigt för oss att ombudskunden bemöts på samma sätt som i våra butiker. Det innebär att kunden alltid ska känna sig välkommen och kunna ta del av Systembolagets kunskap. Till det har ombudet både Systembolagets kundtjänst och sin ombudsansvarig till hjälp. Kunden ska också alltid kunna lita på att Systembolaget säljer med ansvar.

  • Kunden beställer Systembolagets produkter på systembolaget.se eller via ombudet, som registrerar beställningen i en portal.
  • Varorna plockas på någon av våra tre varudepåer i Örebro, Sundsvall och Brunna och transporteras till ombudet enligt ett fast leveransschema.
  • Ombudet stämmer av leveranser och registrerar att den kommit i portalen. Då skickas automatiskt en avisering ut till kunden.
  • När kunden hämtar sina varor säkerställer ombudet att försäljningsreglerna följs, tar betalt och levererar ut beställningen i portalen. 

Vad krävs för att bli ombud för Systembolaget?

När vi etablerar ombud skapar vi oss en helhetsbild av orten genom att bland annat titta på antal boende samt avstånd till närmsta Systembolagsbutik och närmsta ombud. Vi kan även ta hänsyn till större omfattning av flerdygnsturism. Ombudet bör ha öppet året runt men undantag kan göras i säsongsberoende områden. Beställda varor lämnas inte ut på söndagar och helgdagar.

Vi strävar efter att etablera ombud med en koppling till dagligvaruhandel och annan service i samhället som apotek- och postservice.

Hur ansöker jag att bli ombud för Systembolaget?

Om du är intresserad av att bli ombud för Systembolaget så fyller du i ansökningsformuläret här på webbplatsen. Mejla din ifyllda ansökan till bliombud@systembolaget.se En av våra ombudsansvariga kommer därefter att kontakta dig.

":true}]}}}},"__N_SSG":true},"page":"/[[...params]]","query":{"params":["kontakt","bli-ombud"]},"buildId":"_pUnTq5APj-rd7EUrmEO-","assetPrefix":"https://sb-web-ecommerce-app.azureedge.net","runtimeConfig":{"IDENTITY_SERVER_LOGIN_URL":"https://auth.systembolaget.se/Account/Login?ReturnUrl=/connect/authorize/callback","IDENTITY_SERVER_LOGOUT_URL":"https://auth.systembolaget.se/Account/Logout","NEXT_PUBLIC_CMS_REVALIDATE_TOKEN":"8df93b43b7714b6e8e4b317d35c27e3d","NEXT_PUBLIC_SHOULD_SKIP_API_PROXY":"true","NEXT_PUBLIC_API_WEB_LAUNCH_STREAM_URL":"https://webblansering.systembolaget.se/stream","NEXT_PUBLIC_APP_ASSET_PREFIX":"https://sb-web-ecommerce-app.azureedge.net","NEXT_PUBLIC_APP_NO_INDEX":"false","NEXT_PUBLIC_CMS_API_KEY":"0cc21a8690754a8089f9213689732f26","NEXT_PUBLIC_API_SEARCH":"https://api-systembolaget.azure-api.net/sb-api-ecommerce-product-search/v1","NEXT_PUBLIC_OCP_APIM_KEY":"cfc702aed3094c86b92d6d4ff7a54c84","NEXT_PUBLIC_APP_ENV":"production","NEXT_PUBLIC_WEB_LAUNCH_OCP_APIM_KEY":"ed005a791d28452990d19953e6375f4d","NEXT_PUBLIC_ADYEN_URL":"https://checkoutshopper-live.adyen.com/checkoutshopper","NEXT_PUBLIC_APP_BASE_URL":"https://www.systembolaget.se","NEXT_PUBLIC_SERVICES_ENV":"","NEXT_PUBLIC_MICROSERVICES_API_URL":"https://api-extern.systembolaget.se","NEXT_PUBLIC_APPINSIGHTS_INSTRUMENTATIONKEY":"005011a4-08da-408f-98ac-6a47ab855a55","NEXT_PUBLIC_GTM_ID":"GTM-W9XN74J","NEXT_PUBLIC_ADYEN_VERSION":"3.8.1","NEXT_PUBLIC_GENESYS_ID":"5c8c8747-d44b-4380-b096-afa88b4064c6","NEXT_PUBLIC_SHOULD_PREFETCH_PRODUCTS_SSR":"false","NEXT_PUBLIC_GOOGLE_API_KEY":"AIzaSyA-NZGvfH799hk_DQI76oFLNLRsuHkpl9M","NEXT_PUBLIC_API_CMS":"https://cms.systembolaget.se/api/v1/content","NEXT_PUBLIC_API_ECOMMERCE":"https://api-systembolaget.azure-api.net/sb-api-ecommerce/v1","NEXT_PUBLIC_MSAL_API_ID":"6036c1e1-73be-413c-ba16-bd52936f4e77","NEXT_PUBLIC_ADYEN_ENVIRONMENT":"live","NEXT_PUBLIC_HOTJAR_ID":"1313337","NEXT_PUBLIC_URL_ENV_TAIL":"","NEXT_PUBLIC_MSAL_CLIENT_ID":"008e566e-39af-49f0-bab2-ed29e7a9009f","NEXT_PUBLIC_API_GATEWAY":"https://www.systembolaget.se/api/gateway","NEXT_PUBLIC_MSAL_SERVICE_NAME":"agentsystembolagetse","NEXT_PUBLIC_CMS_PREVIEW_TOKEN":"992007cdcb2740deb070768372b624c9","NEXT_PUBLIC_ADYEN_LIVETEST_DATA":"","NEXT_PUBLIC_ADYEN_ORIGINKEY":"pub.v2.2615742541534625.aHR0cHM6Ly93d3cuc3lzdGVtYm9sYWdldC5zZQ.9kKuo7RzkOAGXe23Wb4UVVMVpJBPwZVxCfejySKJppo","NEXT_PUBLIC_ADYEN_SHAINTEGRITY":"sha384-pLfJ6XKllmblOK86IVevGarh2cfeBr6lWAEkumlMA3hgTqKpEgNn8ID7zq4HsC6H","NEXT_PUBLIC_GA_ID":"","NEXT_PUBLIC_API_WEB_LAUNCH":"https://api-extern.systembolaget.se/sb-api-weblaunch/v1","NEXT_PUBLIC_ADYEN_ENDPOINT":"https://checkoutshopper-live.adyen.com/checkoutshopper/sdk/3.8.1/adyen.js","NEXT_PUBLIC_CMS_URL":"https://cms.systembolaget.se","OCP_APIM_KEY":"cfc702aed3094c86b92d6d4ff7a54c84","CMS_API_KEY":"0cc21a8690754a8089f9213689732f26","CMS_PREVIEW_TOKEN":"992007cdcb2740deb070768372b624c9","CMS_REVALIDATE_TOKEN":"8df93b43b7714b6e8e4b317d35c27e3d","IDENTITY_SERVER_RESPONSE_TYPE":"code id_token","IDENTITY_SERVER_SCOPES":"openid profile api1 offline_access","IDENTITY_SERVER_CLIENT_ID":"SYB"},"isFallback":false,"dynamicIds":[19935,16366,95443,14152,95486,53397,55268,14664,79068,69635,96616,31312,23649],"gsp":true,"scriptLoader":[]}