Vi bygger en ny onlinebutik. Vill du testa den redan nu? Gå till beta.systembolaget.se

Sälja på dryckesauktion

Vad betyder lagringshistoriken?

11.4°C, 71 procent rlf, <100 lumen? Åsikterna om den optimala lagringsmiljön varierar. Både samlare emellan och beroende på vad som ska lagras, men visst finns det rätt och fel när det kommer till lagring av kvalitetsvin.

När vi skapar artificiella lagringsmiljöer för vin, genom vinskåp, klimatanläggning eller tjocka stenväggar under jord, gör vi det medvetet eller omedvetet för att återskapa det ”naturliga” klimatet hos den traditionella vinmakarens lagringskällare. Svalt, fuktigt och mörkt. Någonstans runt 12 grader, 70 procent luftfuktighet och bara tillräckligt mycket ljus för att inte slå huvudet i dörrkarmen. 
 
Och visst gör det skillnad. Viner som lagrats för varmt eller för torrt, även under kortare perioder, skvallrar ofta om sitt trauma så fort de landat i glaset. Uttorkad frukt, platt kropp och tydlig oxidation är alla typiska symptom på dåligt lagrade flaskor. 
 

Granskning och refusering

Systembolagets värderingsmän sållar bort de flaskor som visar tecken på undermålig lagring och sensoriska avvikelser. Det är inte en exakt vetenskap men gedigen erfarenhet ökar precisionen.
 

Vad säger säljaren?

En glädjande omständighet gällande lagringen av kvalitetsvin är att det oftast finns en stark korrelation mellan vinets värde och säljarens kunskapsnivå. Med andra ord: De som köper viner av högre kvalitet har oftast kunskap och möjlighet att förse flaskorna med en lämplig lagringsmiljö. Självklart finns det undantag och vi stöter ibland på samlingar som gått i arv till individer som inte haft samma kännedom om och kärlek till flaskorna som den ursprungliga ägaren.
 
Säljaren får både vid sin ursprungliga förfrågan och, senare, efter besiktningen, ange detaljer kring lagringen.  Ju äldre en flaska är desto svårare brukar det vara för säljaren att redogöra för flaskans historik i detalj. Det kan vara ärvda flaskor eller flaskor som nyligen köpts på auktion eller i detaljhandel. För att kunna ropa ut flaskor där lagringen är okänd eller där vi anar att säljaren kryddar sin berättelse använder vi den okulära besiktningen.
 

Okulär besiktning

Då vi inte kan öppna flaskorna för att säkerställa konditionen använder vi oss av den information som flaskan och innehållets utseende erbjuder. Vätskenivån tillsammans med korkens fasthet och spänst berättar hur mycket eller lite syre som tagit sig in i flaskan. Färgton och klarhet skvallrar om oxidation och om huruvida flaskan möjligen utsatts för extrema förhållanden. Överdriven fällning eller beläggningar på insidan av glaset är också tecken på undermålig lagring. Skador på förslutning och spår av läckage är andra indikatorer som kan leda till refusering. Det händer även att vi öppnar och provar enskilda flaskor från en källare för att få en bättre uppfattning om samlingens kondition.
 
I slutändan är det en helhetsbedömning med fokus på dryckens antagna sensoriska kvalitet som avgör om flaskan kommer med på auktionen eller inte. Om vi tror att innehållet mår bra och smakar som det borde kommer flaskan med. Om vi inte tror på drickbarheten tackar vi nej. Avvikelser och skador anges i katalogen och visas med extra bild om det inte framgår av huvudbilden.
 

Begrepp och terminologi 

Lagringshistoriken i katalogen är ofta kortfattad och sammanfattande. Ambitionen är att ge köparen en bild av säljarens lagringsförhållanden. Mer exklusiva och äldre objekt får ofta något mer utförlig proveniens i det fall informationen finns tillgänglig. Här är några vanliga exempel från katalogen och vad de innebär.
 
Stored in temperate private cellar at 12-16 °C
Sval källare där temperaturen växlar mellan 12 och 16 grader, oftast mellan vinter och sommar. Vanlig källartyp i hus med stengrund. Temperaturen kan vara reglerad eller naturlig.
 
Stored in wine cabinet at 12.5 °C
Lagring i vinskåp på angiven temperatur.
 
Stored in temperature and humidity controlled cellar at 11 °C
Källare med fukt och temperaturreglering, ofta i form av klimatanläggning och god isolering.
 
Stored in root cellar at 8-16 °C
Mat eller jordkällare med naturligt temperaturintervall mellan säsongerna. Oreglerad temperatur i angivet spann.
 
Stored in professional cellar
Professionell lagring hos vinlagringsaktör, restaurang, hotell eller liknande. Oftast anges vilken aktör i katalogen. 
 

Köparens ansvar 

Besiktningen och kvalitetskontrollen av flaskor kan variera mellan olika aktörer och auktionshus. Det är viktigt att du som köpare är på din vakt och känner till dina rättigheter. Alla köp på onlineauktioner innefattas av två veckors ångerrätt förutsatt att objektet är i samma kondition som vid köpet. Har auktionshuset missat att ange skador eller annan relevant information har du också rätt till ersättning eller möjlighet att häva köpet. Korkdefekter eller andra osynliga sensoriska avvikelser omfattas inte av ångerrätt utan är en del av den risk köparen tar.
 
Har du frågor kring objekt eller bedömningskriterier är du alltid välkommen att höra av dig till vårt auktionsteam. Mejla oss på auktioner@systembolaget.se