Hemleverans beställer du enklast på beta.systembolaget.se. Klicka här så kommer du dit.

Sälja på dryckesauktion

Lagringshistorik kan avgöra utropspriset

Lagringen är viktig för vin, oavsett om du vill dricka det själv eller sälja det på auktion. Men vad är egentligen den bästa miljön för att vinet ska utvecklas?

När vi lagrar vin i speciella vinskåp, med hjälp av klimatanläggningar eller bakom tjocka stenväggar under jord gör vi det för att återskapa det ”naturliga” klimatet i den traditionella vinmakarens lagringskällare: Vin mår bäst om flaskan får ligga svalt, fuktigt och mörkt, vilket betyder:

• Temperaturen ska vara runt 12°C
• Den relativa luftfuktigheten ska ligga på 70 procent
• Det ska bara finnas tillräckligt mycket ljus för att inte slå huvudet i dörrkarmen, alltså under 100 lumen

Lagringsmiljön har stor betydelse för vinets framtida kondition. Viner som lagrats för varmt eller för torrt, även under kortare perioder, skvallrar ofta om sitt trauma så fort de hälls upp i glaset. Uttorkad frukt, platt kropp och tydlig oxidation är alla typiska symptom på att vinflaskan lagrats på fel sätt.

Vad säger säljaren – hur ser proveniensen ut?

De flesta som köper och säljer vin på auktion har erfarenhet och hög kunskap om hur vin ska lagras på bästa sätt. Men det finns undantag, vilket Tobias Axelsson på Systembolagets dryckesauktioner kan berätta mer om.

– Det händer att vi får in samlingar eller flaskor som gått i arv till personer utan samma kännedom om, och ibland inte samma kärlek till, flaskorna som den ursprungliga ägaren hade. Säljaren får ange detaljer kring lagringen men ju äldre en flaska är, desto svårare kan det vara att i detalj redogöra för flaskans historik. Det kan exempelvis röra sig om dyrgripar som gått i arv eller flaskor som nyligen köpts på auktion eller i detaljhandeln.
 
Okulär besiktning när kork och flaska undersöks

 För att tryggt kunna ropa ut flaskor där lagringens historia är okänd så undersöker värderingsmännen objekten noga.

– Om en hel vinkällare ska gå under klubban händer det att vi öppnar och provar en flaska för att få en bättre uppfattning om samlingens kondition. Men det kan vi ju inte göra på enskilda flaskor som ska säljas. Istället använder vi oss av den information som går att se, alltså hur fyllnadsgrad, etikett och förslutning ser ut. Vätskenivån tillsammans med korkens fasthet och spänst berättar hur mycket eller lite syre som tagit sig in i flaskan och indikerar vilken kondition vinet är i.

• Färgton och klarhet skvallrar om oxidation och om huruvida flaskan möjligen utsatts för extrema förhållanden.
• Överdrivet mycket fällning eller beläggningar på insidan av glaset är också tecken på dålig lagring.
• Skador på korken och spår av läckage är andra tecken på oaktsam lagring eller hantering.

Objekt kan refuseras

I slutändan är det en helhetsbedömning med fokus på dryckens antagna sensoriska kvalitet som avgör om flaskan kommer med på auktionen eller inte. Systembolagets värderingsmän sållar bort de flaskor som visar tecken på undermålig lagring och sensoriska avvikelser. Det är inte en exakt vetenskap men med lång erfarenhet ökar precisionen.

– Bedömer vi att innehållet mår bra och smakar som det borde kommer flaskan med, säger Tobias Axelsson, men tror vi inte på drickbarheten måste vi tacka nej. Om det finns avvikelser och skador så anges det i Bukowskis auktionskatalog och visas med extra bild om det behövs.

Lagringsbegrepp och terminologi

Lagringshistoriken i auktionskatalogen är ofta kortfattad och sammanfattande med syfte att ge köparen en bild av säljarens lagringsförhållanden. Mer exklusiva och äldre objekt får en mer utförlig proveniens i det fall informationen finns tillgänglig. Här är några vanliga exempel på lagringstermer och vad de betyder:

Stored in temperate private cellar at 12-16 °C
Sval källare där temperaturen växlar mellan 12 och 16 grader, oftast mellan vinter och sommar. Vanlig källartyp i hus med stengrund. Temperaturen kan vara reglerad eller naturlig.

Stored in wine cabinet at 12.5 °C
Lagring i vinskåp på angiven temperatur.

Stored in temperature and humidity controlled cellar at 11 °C
Källare med fukt och temperaturreglering, ofta i form av klimatanläggning och god isolering.

Stored in root cellar at 8-16 °C
Mat- eller jordkällare med naturligt temperaturintervall mellan säsongerna. Oreglerad temperatur i angivet spann.

Stored in professional cellar
Professionell lagring hos vinlagringsaktör, restaurang, hotell eller liknande. Oftast anges vilken aktör i katalogen.

Köparen har både ansvar och rättigheter

Besiktningen och kvalitetskontrollen av flaskor kan variera mellan olika aktörer och auktionshus. Det är viktigt att du som köpare är på din vakt och känner till dina rättigheter.

För onlineauktioner gäller distanshandelslagen. Köparen har alltså två veckors ångerrätt från uthämtning, förutsatt att objektet är i samma kondition som vid köpet. Köpta flaskor kan reklameras om auktionshuset missat att ange skador, om flaskan läcker eller om annan viktig information saknats. Korkdefekter eller andra osynliga sensoriska avvikelser omfattas inte av ångerrätt utan är en del av den risk köparen tar på dryckesauktioner.

Har du frågor kring objekt eller bedömningskriterier är du alltid välkommen att höra av dig till vårt auktionsteam. Mejla oss på auktioner@systembolaget.se