Se våra nyheter 3 veckor före lansering. Gå till beta.systembolaget.se

Tilläggsbudskap  lokalt & småskaligt

Lokala drycker på Systembolaget

Vårt utbud av lokala och hantverksmässigt producerade drycker ökar hela tiden. Nästan alla kan beställas till din butik eller ditt ombud.

Vi provar och kvalitetssäkrar

Vi vill att alla kunder, var de än bor, ska ha tillgång till alla våra drycker. Det gäller självklart även sortimentet Lokalt och småskaligt. Där hittar du drycker som tillverkas i liten skala nära våra butiker. Alla är provade och kvalitetssäkrade av oss och vi beskriver doft och smak på samma sätt som med produkterna i vårt fasta sortiment.

Lokala drycker – var du än bor

Lokalt producerade drycker säljs i upp till 10 butiker inom 15 mil från tillverkningsorten. Titta efter blå etiketter på hyllkanten. Om den dryck du söker inte finns på just din ort kan du nästan alltid beställa hem den till din butik eller ditt ombud, och det kostar inget extra. Om du gillar en viss ölsort från Skåne men bor i Västernorrland kan vi nästan alltid hjälpa dig att få tag på drycken i fråga.

Om du gillar en viss ölsort från Skåne men bor i Västernorrland kan vi nästan alltid hjälpa dig att få tag på drycken i fråga.

Lokala producenter når ut

Sortimentet Lokalt och småskaligt skapar också möjligheter för de företag som tillverkar dryck i mindre skala att nå ut. De får tillgång till Systembolagets infrastruktur som försäljningskanal och möjlighet att skala upp sin försäljning i takt med att efterfrågan på produkterna ökar.

Utbudet ökar

Sedan Systembolagets sortiment för lokala och småskaliga produkter infördes 2014 har utbudet ökat markant.

I dag har vi hantverksmässigt producerad dryck från:

  • 242 bryggerier
  • 26 vingårdar
  • 60 destillerier
  • 54 producenter av övrigt vin (frukt, bär och mjöd)

Just nu finns 1410 drycker i vårt lokala och småskaliga sortiment.

Läs mer om märkningen blå etikett.

För att en dryck ska komma in i sortimentet Lokalt och småskaligt krävs:

  • Att drycken är hantverksmässigt tillverkad
  • Att endast ett fåtal personer har varit delaktiga i tillverkningen
  • Att det finns en efterfrågan från kunderna
  • Att produktionsstället ligger högst 15 mil från Systembolagets butiker.
  • En årlig tillverkningsvolym på högst 50 000 liter öl och cider, 20 000 liter vin, 13 000 liter starkvin eller 10 000 liter sprit.