Vi bygger en ny onlinebutik. Vill du testa den redan nu? Gå till beta.systembolaget.se

Sortimentet förklarat

Vi erbjuder över 18 000 drycker, men allt finns av naturliga skäl inte i alla butiker. Så här är Systembolagets utbud uppbyggt.

De drycker som inte finns i din butik kan du beställa utan kostnad. Enda undantaget är vissa lokala drycker som bara kan beställas till vissa butiker.

Fast sortiment

De här dryckerna köper vi in efter att ha provat och kvalitetssäkrat det. Vi beskriver dryckerna och föreslår vad de passar till genom olika symboler på etiketterna på hyllans kant och på systembolaget.se och i appen Sök&Hitta. Läs mer om vårt arbete med inköp och kvalitet.

Det ordinarie, eller fasta, sortimentet består av cirka 2 400 drycker. Butikens storlek och vad kunderna efterfrågar avgör vilka drycker som finns i vilka butiker.

Det fasta sortimentet uppdateras fyra gånger per år. Nyheter märks ut med en orange etikett i hyllan.

Den här filmen beskriver hur inköpen till fast sortiment går till:

 

Tillfälligt sortiment

Det finns ytterligare delar av sortimentet som vi köper in, kvalitetssäkrar och beskriver, men som inte är en del av det ordinarie sortimentet. I butiken känner du igen dem genom att leta efter etiketter eller platser märkta med tillfälligt sortiment. Mer om tillfälligt sortiment

En del av dessa drycker lanseras endast via systembolaget.se i så kallade webblanseringar. 

Säsong

Inför jul och påsk lanserar vi specifika drycker som passar högtidernas mat. De är tydligt utmärkta i butikerna. I september lanserar vi även oktoberöl.
Mer om Säsong

Lokalt & Småskaligt

Butiker kan också ha drycker från mindre, lokala tillverkare.
Mer om lokalt och småskaligt

Övrigt sortiment

Det finns drycker som vi säljer, men som vi inte provar, kvalitetssäkrar eller beskriver. Sortimentet kallas även för beställningssortimentet. Dryckerna finns vanligtvis inte i våra butiker, men de går att beställa via systembolaget.se eller din butik. Drycker som säljer en viss mängd kan kvalificera sig till det ordinarie sortimentet.

Det är leverantören som bestämmer om du måste köpa en eller flera flaskor. Vissa leverantörer sätter också begränsningar till vilka län de levererar. 

Ekologiskt och andra märkningar

Inom olika dryckestyper kan även finnas ekologiskt och etiskt certifierade drycker samt drycker med lägre alkoholhalt (endast vin). Det kan också finnas drycker märkta Glutenfri. Allt märks ut med olika etiketter i hyllorna. De går också att söka på systembolaget.se.