Information till besökare

Söndag den 24 februari uppdaterar vi systembolaget.se. Denna dag kan du inte göra några beställningar av dryck.

Tilläggsbudskap koscher

Koscher / kosher

Drycker som är framställda enligt judiska religiösa regler.

Märket finns på hyllans kant under själva förpackningen. 

Det går även att söka efter kosherframställda drycker på systembolaget.se, antingen genom att klicka i filterkortet kosher under sök dryck, eller att frisöka på kosher.