Information till besökare

Söndag den 24 februari uppdaterar vi systembolaget.se. Denna dag kan du inte göra några beställningar av dryck.

Tilläggsbudskap lägre alkoholhalt

Lägre alkoholhalt

Lågalkoholviner har en egen märkning.

Det finns särskilda lågalkoholviner. De har vår märkning lägre alkoholhalt. Det betyder att drycken är av vintyp och har högst 5,5 procent alkohol (men inte går under alkoholfritt).