Information till besökare

Nu på söndag den 24 februari uppdaterar vi systembolaget.se. Under delar av dagen kan du därför inte göra några beställningar av dryck.

Systembolaget skickar varningsbrev till Winefinder

Den 16 januari 2019 meddelar Systembolaget företaget Winefinder att vi stämmer dem i Patent- och marknadsdomstolen om de inte slutar marknadsföra och sälja vin till svenska konsumenter på ett olagligt sätt.

I Sverige har Systembolaget ensamrätt på försäljning av alkohol, både i butik och på nätet. När Winefinder säljer och levererar vin i Sverige bryter de därför mot lagen.

Vi anser också att deras aggressiva marknadsföring – med bland annat värvningspremier – är olaglig. Det sättet att driva försäljning leder enligt forskarna till högre konsumtion och fler alkoholskador.

Värvningspremier bryter mot lagen

Eftersom alkohol inte är som andra varor finns ett regelverk som säger att marknadsföring ska ske med särskild måttfullhet. Den måste vara saklig. Marknadsföring som är påträngande, uppsökande, väcker särskild uppmärksamhet eller uppmanar till bruk av alkohol är förbjuden.

Om vi i Sverige ska lyckas hålla nere konsumtionen av alkohol och begränsa dess skadeverkningar måste vi hålla fast vid att försäljning av alkohol ska ske utan vinstmaximering och försök till merförsäljning.

 

Frågor och svar

Varför vill Systembolaget stämma Winefinder? 

  • Systembolaget har ensamrätt på försäljning av alkohol i Sverige, både i butik och på nätet. När Winefinder säljer vin i Sverige bryter de därför mot lagen.
  • Vi anser också att deras aggressiva marknadsföring – med bland annat värvningspremier – är olaglig.

Varför just nu? Winefinder har ju funnits länge?

Efter en dom i det så kallade Alkotaxi-målet i Högsta domstolen i Finland har rättsläget kring detaljhandel med alkohol blivit klarlagt. Dessförinnan prövades frågan av EU-domstolen (mål nummer C-198/14), med samma resultat. Dessa domar visar att Winefinders verksamhet ska bedömas som försäljning av alkohol i Sverige, vilket är olagligt för alla andra än Systembolaget. 

Varför säger Winefinder att deras verksamhet är laglig?

Winefinder säger att de har fått tillstånd eftersom de har skatteregistrerat sig och betalar skatt i Sverige. Det stämmer inte. Skatteverket gör inte någon bedömning av en verksamhets laglighet. Deras roll är att ta in skatt. Dessutom informerar Skatteverket tydligt på sin webbplats om att man också måste ta hänsyn till alkohollagen. 

Är det Systembolagets sak att inleda en domstolsprocess?

Företag som verkar i Sverige måste följa svensk lagstiftning. Det gör inte Winefinder. Systembolaget har, precis som alla andra företag i Sverige, rätt att agera om ett annat företag marknadsför sig på ett olagligt sätt. Det är det vi gör nu. 

Gör kunder något olagligt när de köper från Winefinder?

Nej. Det är Winefinder och inte kunderna som för in alkohol i Sverige i strid med alkohollagstiftningen.