Hemleverans beställer du enklast på beta.systembolaget.se. Klicka här så kommer du dit.

Systembolaget stämmer Winefinder

Den 25 februari lämnade Systembolaget in en stämningsansökan mot företaget Winefinder till Patent- och marknadsdomstolen.

I mitten av januari fick Winefinder ett varningsbrev om att Systembolaget skulle stämma dem om de inte slutar marknadsföra och sälja alkohol till svenska konsumenter på ett olagligt sätt.

Winefinder har meddelat att de inte kommer sluta sälja, marknadsföra och leverera alkohol. Däremot har de gjort vissa justeringar av sin marknadsföring. De säger inte längre på sin webbplats att verksamheten är laglig, de har tagit bort den värvningspremie som gav kunder 200 kronor att köpa vin för om de rekryterade en ny kund och de har slutat använda en annons som strider mot den så kallade bildregeln i alkohollagen.

Nu tar Systembolaget nästa steg och skickar in stämningsansökan.

- Winefinder skapar genom sin marknadsföring intryck av att försäljningen är laglig, vilket gör att konsumenter i Sverige blir vilseledda. Genom avgöranden i EU-domstolen och finska Högsta domstolen blir det än mer tydligt att Winefinders verksamhet är olaglig. Nu vill vi få frågan rättsligt prövad i Sverige så att marknadsföringen av den olagliga verksamheten stoppas, säger Malin Sandquist, jurist och avdelningsdirektör. 

Frågor och svar

Varför stämmer Systembolaget Winefinder? 

  • Systembolaget har ensamrätt på försäljning av alkohol i Sverige, både i butik och på nätet. När Winefinder säljer vin i Sverige bryter de därför mot lagen.
  • Vi anser också att deras aggressiva marknadsföring – med bland annat värvningspremier – är olaglig.
  • Om vi i Sverige ska lyckas hålla nere konsumtionen av alkohol och begränsa dess skadeverkningar måste vi hålla fast vid att försäljning av alkohol ska ske utan vinstmaximering och försök till merförsäljning.

Varför just nu? Winefinder har ju funnits länge?

Efter en dom i det så kallade Alkotaxi-målet i Högsta domstolen i Finland har rättsläget kring detaljhandel med alkohol blivit klarlagt. Dessförinnan prövades frågan av EU-domstolen (mål nummer C-198/14), med samma resultat. Dessa domar visar att Winefinders verksamhet ska bedömas som försäljning av alkohol i Sverige, vilket är olagligt för alla andra än Systembolaget. 

Varför säger Winefinder att deras verksamhet är laglig?

Winefinder säger att de har fått tillstånd eftersom de har skatteregistrerat sig och betalar skatt i Sverige. Det stämmer inte. Skatteverket gör inte någon bedömning av en verksamhets laglighet. Deras roll är att ta in skatt. Dessutom informerar Skatteverket tydligt på sin webbplats om att man också måste ta hänsyn till alkohollagen. 

Är det Systembolagets sak att inleda en domstolsprocess?

Företag som verkar i Sverige måste följa svensk lagstiftning. Det gör inte Winefinder. Systembolaget har, precis som alla andra företag i Sverige, rätt att agera om ett annat företag marknadsför sig på ett olagligt sätt. Det är det vi gör nu. 

Gör kunder något olagligt när de köper från Winefinder?

Nej. Det är Winefinder och inte kunderna som för in alkohol i Sverige i strid med alkohollagstiftningen.