Avsändare – Till startsidan
StartÖlUrsprung

Licensbryggning och fantombryggning – vad är skillnaden?

Licensbryggning och fantombryggning – vad är skillnaden?

Kunskap & Inspiration

Licensbryggning och fantombryggning – vad är skillnaden?

Få öl är ursprungsskyddade rent geografiskt och de flesta kan därför tillverkas överallt. Här reder vi ut allt ifrån vad licens-, kontrakts- och fantombryggning är, till vad collab betyder inom ölvärlden.

Vad är licensbryggning?

Licensbryggning och kontraktsbryggning är egentligen samma sak. En tillverkare kan få licens eller kontrakt på att brygga ett öl på annan plats än ursprungsplatsen. Syftet kan vara att undvika långa transporter med tanke på miljö och fraktkostnader eller att komma närmare en viss marknad för att bevara färskheten.

Smakar licensbryggd öl som ”originalet”? 

Kontraktstillverkaren följer samma recept och tillverkningssätt som på ursprungsplatsen. Tanken är att slutprodukten ska vara densamma – bara tillverkad på en annan plats.

Vad betyder ”internationellt märke”?

Systembolaget anger vilket land en dryck kommer ifrån genom en nationsflagga. Om drycken görs i flera olika länder benämner vi den i stället som ”internationellt märke”.

Detta gäller oftast för öl eller spritsorter som bryggs på kontrakt i ett eller flera länder, medan varumärket främst förknippas med ett annat land. Till exempel kan ett öl som ursprungligen kommer från Danmark bryggas i Sverige. Enligt Livsmedelsverket får då inte varumärkets nationalitet stå som ursprung om produktionen inte sker i Danmark – alltså kan inte den danska flaggan användas. Att använda den svenska skulle rent formellt vara korrekt, men förvirrande. Därför används istället ”internationellt märke”, men som kund kan du alltid se det faktiska produktionslandet på dryckens etikett.

Ursprungsbeteckning och nationsgränser

En dryck kan också klassas som ”internationellt märke” när reglerna för ursprungsbeteckning inte är desamma som nationsgränsen. Sett till nationellt ursprung kan Irish whiskey både vara irländsk om destilleriet ligger på Irland och brittisk om produktionsplatsen ligger på Nordirland. Även i dessa fall kan benämningen ”internationellt märke” användas.

Fantombryggare – bryggare utan eget bryggeri 

Att ha ett eget bryggeri är dyrt! Ett alternativ kan vara att i stället hyra in sig hos ett befintligt bryggeri – då har man skapat ett fantombryggeri. Fantombryggare kallas även spökbryggare eller flygande bryggare.

Skillnaden mellan fantombryggeri och licensbryggeri är att en fantombryggare inte överlåter sitt recept till bryggeriet för att återskapa samma öl under lång tid. Fantombryggning används främst för att tillverka ett öl i liten skala och under begränsad period för tillfälliga lanseringar.

Collab – samarbete mellan två producenter

Det är inte ovanligt att två bryggerier går ihop för att utbyta idéer och skapa ett öl tillsammans. Ofta rör det sig om en mindre batch öl, kanske med säsongstema eller med specifika ingredienser, som tillverkas vid ett enskilt tillfälle på ett av de båda bryggerierna.
Ett sådant samarbete, collaboration, förkortas collab. Detta är överlägset vanligast bland ölbryggare som arbetar hantverksmässigt i mindre skala men händer också i vinvärlden.

Dela via