Alkoholrelaterade sjukdomar

Alkohol påverkar de flesta av kroppens organ som hjärta, hjärna, lever och tarmar. Alkohol kan orsaka eller bidra till många sjukdomar. Det rör sig om allt från cancer, stroke och demens till magkatarr, hudbesvär och depression. Ju högre konsumtion, desto högre risk att bli sjuk.

3 fakta om alkohol och sjukdomar

  • Alkohol kan vara en bidragande orsak till cirka 100 olika sjukdomar eller hälsofaror.
  • De flesta alkoholsjukdomar kan försvinna eller gå tillbaka om man slutar dricka.
  • Alkohol drar ned immunförsvaret.