Alkohol och diabetes

 

Diabetiker bör vara försiktiga med alkohol, särskilt om de tar insulin. Ta gärna upp frågan med vården. På 1177 Vårdguiden finns mer information:

1177 Vårdguiden om mat och alkohol vid diabetes

1177 Vårdguiden om alkohol och medicin/läkemedel