En bebis i gulprickig pyjamas blir ammad

Alkohol när man ammar

Vad gäller alkoholintag i samband med amning rekommenderar Livsmedelsverket att man dricker med måttlighet.

Tidigare gav man mammor rådet att helt avstå från alkohol så länge barnet ammas, men på senare år har man sett att den mängd alkohol som barnet får i sig via bröstmjölken är så liten att den i sig inte borde utgöra någon medicinsk risk.

Det finns dock studier som talar för att barnets utveckling kan påverkas om mamman dricker alkohol under amningsperioden. Alkohol kan även leda till minskad bröstmjölksproduktion, att barnet äter mindre och att barnets sömn störs. De här effekterna är måttliga och barnet kompenserar för dem inom ett dygn under förutsättning att mamman inte dricker alkohol under den tiden.

 

Sammanfattningsvis, menar Livsmedelsverket, kan man inte sluta sig till att alkohol under amningen är helt riskfri. Därför är Livsmedelsverkets rekommendation numera att kvinnor som ammar ska vara måttfulla om de dricker alkohol, högst 1-2 glas vin eller motsvarande 1-2 gånger  i veckan.

Därutöver påtalar bland andra Folkhälsomyndigheten att drickande under amningsperioden även kan ha annan negativ inverkan på det lilla barnets välbefinnande. Det handlar dels om att alkoholpåverkade föräldrar kan brista i förmågan till omvårdnad, samt dels om att barn kan bli oroliga av att föräldrarna beter sig, luktar och talar annorlunda. 

Läs vad Livsmedelsverket skriver om mat och alkohol när du ammar.

 

60000 barn

Minst 60 000 svenska barn under 18 år har en förälder med så allvarliga missbruksproblem att de varit inlagda för sluten missbruksvård. Forskning har visat att de här barnen löper en påtagligt ökad risk att själva bli missbrukare, olyckor, våld och självmord. 

 
Källor

Williams JF, Smith VC; Committee on substance abuse. Fetal alcohol spectrum disorders. Pediatrics 2015;136:e1395–406.

May PA, Blankenship J, Marais AS, et al. Maternal alcohol consumption producing fetal alcohol spectrum disorders (FASD): quantity, frequency, and timing of drinking. Drug Alcohol Depend.

Barn, föräldrar och alkohol – vad vet vi om riskerna?, Seminarierapport 2014:1, Systembolaget

May, P. A., Gossage, J. P., Kalberg, W. O., Robinson, L. K., Buckley, D., Manning, M., & Hoyme, H. E. Prevalence and epidemiologic characteristics of FASD from various research methods with an emphasis on recent in-school studies. Dev Disabil Res Rev. 2009;15(3):176-92.