Information till besökare

29 april är våra butiker öppna som en vanlig lördag, men lokala avvikelser finns. Måndag 1 maj är alla våra butiker stängda. Se öppettiderna för din butik

Alkohol och träning

Experterna svarar på frågor om alkohol och träning. Träningsprofilerna berättar hur de tänker – och ger tips kring träning och hälsa.

}