Siluetten av en person som står på en brygga och blickar ut över vattnet. Vattnet är spegelblankt, stilla och omgivet av berg på alla sidor.

Stöd och hjälp vid alkoholproblem

Det finns stöd att få om du är orolig för om en vän, anhörig eller du själv har alkoholproblem. Här hittar du länkar till organisationer som på olika sätt arbetar med alkoholfrågor. 

AA, Anonyma Alkoholister Erbjuder hjälp för den som vill sluta dricka.
Al-Anon

För barn och partners till någon som är alkoholist. 

Adamcentret

För den med begynnande alkoholproblem.
Fria länkarna Hjälper beroende och missbrukare.
Länkarna För alla som vill komma ifrån sitt missbruk.
Länkens kamratförbund Stödorganisation för missbrukare.
Alna Stöd vid alkoholproblem i arbetslivet.
Alkoholhjälpen Stöd och hjälp på nätet för den som funderar på sitt  eller andras drickande. 
Alkohollinjen Stöd och hjälp per telefon för den som funderar på sitt  eller andras drickande.  
Barnombudsmannen  Myndigheten som företräder barn och unga.  
CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
Don't drink and drive Trafikverkets sajt för att på bred front motarbeta rattfylla. 
Drugnews Nyheter om alkohol, tobak, narkotika och andra droger. 
Drugsmart Information om alkohol och droger, främst för unga. 
 Folkhälsoguiden Om folkhälsa, främst för de som arbetar inom Stockholms läns landsting. 
Folkhälsomyndigheten Myndighet med ansvar för folkhälsan. Sprider kunskap. 
IOGT-NTO Nykterhetsrörelse. 
IQ  Arbetar för ett smart förhållningssätt till alkohol.