Kvinna sedd från sidan som håller händerna för munnen.

Passivt drickande: Alkohol påverkar även de som inte dricker

Varför pratas det inte om passivt drickande, trots att så många påverkas av andras alkoholkonsumtion? Här finns en del siffror från forskningen kring alkoholens andrahandsskador.

Mer utförlig information om källorna finns här