ensam fin röd stuga med flagga på stång ute på en liten ö i svensk skärgård

Så dricker vi i Sverige

39 flaskor vin, 105 starköl, 6 cider, 27 folköl och 7 flaskor sprit. Så mycket drack svensken i genomsnitt under 2015. Här får du veta mer om våra dryckesmönster.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, mäter årligen svenskarnas alkoholvanor.

Siffror för 2015 visar att svensken i genomsnitt drack 9,17 liter ren alkohol. Det är drygt 1 procent mindre än 2014.

Siffrorna ovan är uträknade utifrån hur mycket svenskarna drack av respektive dryck.

Vin är det som dricks mest i Sverige

41 procent av all alkohol är vin. Starköl står för 30 procent och sprit för 22 procent, följt av folköl med 5 procent och cider med 2 procent.

Vindrickandet har ökat med cirka 8 procent de senaste tio åren. Starköl har gått ned med 11 procent, liksom sprit som minskat med nästan 30 procent sedan 2005.

Konsumtionen har stabiliserats

De totala alkoholkonsumtionen låg på över 10 liter ren alkohol per person åren 2003-2006. Sedan gick den ned i fyra år, för att sedan gå upp och ned. Konsumtionen kan sägas vara stabil under senare år.

– Men jämfört med för tio år sedan har konsumtionen minskat med elva procent, säger CAN-forskaren Björn Trolldal.

Mest alkohol från Systembolaget

62 procent av all alkohol kommer från Systembolaget, vilket är en av de högsta andelarna någonsin.

Den näst största källan är resandeinförsel, det vill säga att privatpersoner tar in drycker från utlandet. 

Resandeinförseln står för cirka 13,5 procent och det handlar mest om sprit och starköl. Det är en nedgång mot året innan och nästan en halvering jämfört med 2005.

Ungefär 11 procent av alkoholen dricker svenskarna på restauranger och barer. Smuggling står för 5,5 procent, följt av folköl med drygt 5 procent, hemtillverkning med drygt 2 procent och internethandel med 1 procent.

CAN:s siffror i sin helhet finns i rapporten Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015

Fotnot

  • Undersökningen mäter alkoholvanorna för personer som är 15 år och äldre.
  • Siffrorna är avrundade.
  • Uträkningar: En flaska vin beräknas på 75 cl och 13 %. Starköl: 50 cl och 5,2 %. Cider: 50 cl och 5 %. En flaska sprit: 70 cl och 40 %. Folköl: 50 cl och 3,5 %.