Ungdomar på promenad

Fakta om ungdomar och alkohol

Här får du veta hur ungdomars alkoholvanor ser ut, varför en del tonåringar väljer att dricka och varför det inte är en bra idé.