Systembolagets ansvarsredovisning

Vår ansvarsredovisning är en kombinerad årsredovisning och hållbarhetsredovisning. Här beskriver vi de viktigaste frågorna för vår verksamhet.

Du hittar vår finansiella rapportering, bolagstyrningsrapport, våra strategiska nyckeltal och hur vi styr vårt hållbarhetsarbete enligt GRI, Global reporting initiative. 

Från och med ansvarsredovisningen för 2014 gör vi ansvarsredovisningen digitalt av hänsyn till miljön.

Senaste ansvarsredovisningen

2016

Tidigare års ansvarsredovisningar

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008