Personer med olika hudfärg och hårfärg sedda bakifrån håller armarna kring varandras axlar

En självklarhet att hjälpa nyanlända till jobb

Regeringen har lanserat "Sverige tillsammans" och "100-klubben" som går ut på att hjälpa nyanlända att snabbt komma ut i arbetslivet. Vi är självklart med och ser det som en del i vårt arbete med att öka mångfalden och utveckla företaget.

Systembolaget är hela Sveriges företag och vill bättre än idag spegla mångfalden i samhället. Att ta tillvara all den kompetens som nyanlända kommer med är en viktig del i det arbetet.

Att få första raden på CV:t är oerhört viktigt för att komma in i det svenska samhället

- För oss på Systembolaget är det självklart att vara med. Kan vi hjälpa människor att ta det första steget in på den svenska arbetsmarknaden vill vi göra det, säger Patricia Evans på Systembolagets HR-avdelning.

Regeringen har lanserat 100-klubben som ett sätt för nyanlända att hitta en väg in på arbetsmarknaden. Satsningen går ut på att företag ska erbjuda jobb eller praktikplats till minst 100 nyanlända inom loppet av tre år.

Det är ett sätt för oss att fortsätta utveckla oss som företag

100-klubben är ett arbete som sker tillsammans med Arbetsförmedlingen som plockar ut kandidater. Jobben börjar ofta med praktikplatser eller kortare anställningar och kan leda till fasta tjänster.

- Att få första raden på CV:t är oerhört viktigt för att komma in i det svenska samhället och att få det från ett välrenommerat företag som Systembolaget betyder mycket, säger Patricia Evans och fortsätter:

- Det är viktigt för integrationen. Det är också ett sätt för oss att säkra vår framtida kompetensförsörjning och att fortsätta utveckla oss som företag.

Vi ska bli bättre på att spegla mångfalden i Sverige 

Ett område för att utveckla företaget är inkludering.

- Vi ska bli bättre på att spegla mångfalden i Sverige för att kunna imponera på alla våra kunder och ta vårt samhällsansvar. Blandade erfarenheter och bakgrund hos våra medarbetare utvecklar oss, säger Patricia Evans.