Försäljningsstatistik

På den här sidan publiceras all tillgänglig försäljningsstatistik från Systembolaget. Statistiken publiceras fyra gånger om året i form av olika kvartalsrapporter. Varje år publiceras även försäljningen för alla artiklar för det senaste helåret.

Kvartalsrapporter

Försäljning per varugrupp

 Försäljning av vin per land

 Försäljning av vin per prisklass

 Försäljning per län

 Försäljning av ekologiska produkter per varugrupp

Årsrapporter

Försäljning per artikel och försäljning för de största märkena per varugrupp

Artikellistan innehåller de artiklar som haft försäljning från fast sortiment, tillfälligt sortiment och beställningssortiment. Egenskaper (till exempel etiskt och ekologiskt) för artiklarna och prisuppgifterna i listan är de uppgifter som var aktuella den 31 december det aktuella året.

 Försäljning i liter per varugrupp för de 50 största leverantörerna

 Försäljning i kronor per varugrupp för de 50 största leverantörerna

Säsongsrapporter

Försäljning under jul och nyår

 Försäljning under påsk

 Försäljning under sommaren

 Försäljning under midsommar