Policy för alkohol och droger

Vårt mål är att Systembolaget ska vara en helt alkohol- och drogfri arbetsplats.

Övergripande målsättning

Systembolagets vision är ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. Denna vision omfattar även våra medarbetare.

Förhindra risk eller missbruk

Utmaningen ligger i att ge våra medarbetare insikt i att vi är en riskarbetsplats, samt att säkerställa att våra chefer och medarbetare har tillräcklig kunskap för att se tidiga signaler på både alkohol- och drogmissbruk. Vårt mål är att Systembolaget ska vara en helt alkohol- och drogfri arbetsplats och vi arbetar därför aktivt för att förhindra risk eller missbruk och för att stötta de medarbetare som har problem med alkohol och droger.

Ansvar

Chefen har ett ansvar att arbeta förebyggande, uppmärksamma tidiga signaler och agera. Chefen ska själv föregå med gott exempel. Vid misskötsamhet ska chefen snabbt påtala händelsen och därefter tydliggöra behov av fortsatta krav och åtgärder. Vid misstanke om drogmissbruk kontaktas HR och Kvalitet. Vid behov anlitas extern samarbetspartner för att utreda rehabiliteringsbehovet och upprätta rehabiliteringsplan. Medarbetaren ansvarar för att följa de regler som finns på arbetsplatsen vilket innebär nolltolerans mot alkohol och droger. Medarbetaren ska också medverka i den egna rehabiliteringen samt följa upprättade åtgärdsplaner.

Alla ska medverka till att Systembolaget är en arbetsplats fri från missbruk, och att stötta medarbetare som har problem med alkohol och droger. Systembolagsanställda uppfattas även utanför arbetet som representanter för företaget och uppmanas därför att använda alkoholdrycker med ansvar.

HR och Kvalitet ansvarar för att stötta ansvariga chefer i alkohol- och drogrelaterade frågor. I detta uppdrag ligger också att ta fram relevant utbildnings- och informationsmaterial.