Vårt bidrag till svensk alkoholforskning

Alkoholforskningen är viktig. Den bygger kunskap om hur alkohol påverkar samhället och människan. Vi bidrar till vetenskapen genom att finansiera forskning och sprida vetenskapliga rön.