Almedalesparken i Visby på Gotland, fullt med folk en solig sommardag

Minimipriser – aktuell fråga i Storbritannien

Petra S Meier är professor och chef vid Sheffield Alcohol Research Group. Hon deltog vid Systembolagets seminarium under Almedalsveckan 2016.

Ett av dina forskningsområden är alkoholpolitik och dess effektivitet. Vilket budskap skulle du vilja skicka till regeringar om betydelsen av pris och tillgänglighet för alkoholkonsumtionen?

- Det finns starka vetenskapliga belägg för sambandet mellan pris på alkoholdrycker och alkoholkonsumtion, hälsoeffekter och alkoholskador.
När alkoholdrycker blir billigare, ökar konsumtionen och alkoholskadorna – och när de blir dyrare minskar konsumtionen och alkoholskadorna.

- Vad gäller frågan om tillgänglighet är förhållandena något mer komplicerade. Det finns starka bevis för att ökad tillgänglighet – i betydelsen fler öppna försäljningsställen, fler sorters försäljningsställen och utökade öppettider – är förknippat med ökad alkoholkonsumtion. Men det verkar vara så att där tillgängligheten redan är mycket hög påverkas inte alkoholkonsumtionen i någon större utsträckning av mindre förändringar i tillgänglighet.

Är prisinstrumentet ett effektivt verktyg för att minska alkoholkonsumtionen och alkoholskadorna?

- Vad man kan säga om olika alkoholpolitiska möjligheter att reglera priset på alkohol är att de är effektiva. Det finns flera väl ansedda meta-analyser, studier som kombinerar resultat från många olika studier, som kopplar skattehöjningar till minskad alkoholkonsumtion och minskade alkoholskador.

- I en del länder finns en oro för att återförsäljare inte tar ut skattehöjningar fullt på priset mot konsumenterna, utan istället säljer billigare alkohol och tillämpar olika erbjudanden såsom lockpriser och gratisprodukter. I de fallen kan minimipriser vara en effektiv alkoholpolitisk åtgärd för att hindra att alkoholdrycker inte säljs till för lågt pris, då det innebär en tröskel för priset under vilken en produkt inte får säljas.

Anser du att minimipriser är lösningen på berusningsdrickandet och alkoholskadorna?

- I Storbritannien är alkoholdrycker väsentligt mycket billigare att köpa i butiker än på restauranger och i barer, och som förslaget om minimipriser är utformat kommer det huvudsakligen att påverka alkoholdrycker som säljs i butiker. Minimipriserna kommer förmodligen att ha effekt på det berusningsdrickande som sker i hemmen eller det ”förfestande” som sker hemma innan man går ut, men det kommer förmodligen inte påverka berusningsdrickandet på pubar och barer.

- I det brittiska och irländska förslaget tillämpas minimipriset på en viss mängd ren alkohol, 10 ml etanol. Det är alltså kopplat till alkoholstyrka. Förslaget kommer särskilt att träffa de starka och billiga alkoholdrycker som föredras av storkonsumenter.

Hur ser du på Skottlands möjligheter att kunna införa minimipriser?

- En domstol prövar för närvarande det fall där den skotska whisky-industrin tillsammans med andra har stämt den skotska regeringen. Den skotska regeringen kommer att behöva bevisa att åtgärden minimipriser står i proportion till vad som är nödvändigt för att skydda folkhälsan.