Professor emeritus Mats Berglund får Systembolagets kunskapspris

Professor emeritus Mats Berglund är mottagare av Systembolagets kunskapspris och 100 000 kronor. Kunskapspriset är en årlig utmärkelse med syftet att uppmärksamma framstående alkoholforskning i Sverige.

 Mats Berglund har en bakgrund som professor i klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet och överläkare vid Beroendecentrum i Malmö. Han har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och hans forskning har bland annat rört prevention, behandling, hur närstående påverkas samt risker för hälsan.

Ur motiveringen

”Professor emeritus Mats Berglund tilldelas Systembolagets kunskapspris 2016 för att han, genom sin omfattande, breda och nydanande bidrag till alkoholforskningen, påtagligt ökat medvetandet och kunskaperna om alkoholkonsumtionens risker, problembilder och förlopp för hälsa och social funktion både i kliniskt arbete och i samhället.”

Om Systembolagets kunskapspris

Kunskapspriset är ett årligt pris som delades ut första gången 2016. Det delas ut till en alkoholforskare som är verksam i Sverige och som genom framstående forskning har bidragit med ny kunskap inom alkoholområdet.

Prissumman är på 100 000 kronor och pristagaren utses av en fristående priskommitté.

I Systembolagets samhällsuppdrag ingår att informera och sprida kunskap om alkoholens risker och negativa effekter, bland annat genom ökad samverkan mellan forskare och resten av samhället. Kunskapspriset är ett exempel på detta.

Kriterier

  • Forskare inom samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras. I andra hand prioriteras forskare inom klinisk forskning.
  • Forskaren ska ha varit verksam under lång tid, mestadels i Sverige.
  • Forskaren ska ha bidragit till ny kunskap på alkoholforskningsområdet.
  • Forskaren ska ha kommunicerat forskning på alkoholområdet på ett framstående sätt.
  • Priset kan inte tilldelas någon i priskommittén.


Priskommitté 2016

  • Claudia Fahlke, professor Göteborgs universitet (sammankallande)
  • Agneta Öjehagen, professor Lunds universitet
  • Tomas Hemmingsson, professor Stockholms universitet
  • Andraes Björke, forskningssekreterare Forte
  • Maria Renström, tidigare chef för regeringens ANDT-sekretariat