Systembolagets kunskapspris inom alkoholforskning

Kunskapspriset inom alkoholforskning består av 100 000 kronor och delas ut för andra gången i december 2017. Vem som helst kan nominera och pristagaren utses av en oberoende priskommitté.

Systembolagets kunskapspris instiftades för att uppmärksamma sådan alkoholforskning som har bidragit med kvalificerad kunskap till samhället.

Med priset vill Systembolaget uppmuntra forskare att sprida sin kunskap till allmänheten för att på så sätt bidra till att alkohol blir en fråga som fortsatt diskuteras i samhället.

Kriterier för Systembolagets kunskapspris

Priset går till en enskild alkoholforskare eller en forskargrupp för en betydande insats för alkoholforskningen i Sverige.

 • Samhällsvetenskaplig eller folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras.
 • Forskaren ska mestadels ha varit verksam i Sverige.
 • Forskaren ska ha bidragit till ny kunskap på alkoholforskningsområdet.
 • Forskaren ska på ett framstående sätt ha kommunicerat forskningen.

 Nominera senast 22 oktober till Systembolagets kunskapspris

 • Vem som helst kan nominera fram till och med den 22 oktober 2017
 • Det går att göra fler nomineringar
 • Du kan nominera dig själv eller andra
 • Ange vem du vill nominera, varför och bifoga CV och publikationslista

 Här gör du din/dina nomineringar!

Priskommittén utser vinnaren. 

En priskommitté utser vinnaren bland alla nominerade. Priskommittén består av:

 • Claudia Fahlke, professor, Göteborgs universitet (sammankallande)
 • Agneta Öjehagen, professor, Lunds universitet
 • Tomas Hemmingsson, professor, Stockholms universitet
 • Andreas Björke, forskningssekreterare, Forte
 • Maria Renström, ordförande, Systembolagets Alkoholforskningsråd

Priset kan inte tilldelas någon i priskommittén.

Utdelning av Systembolagets kunskapspris

Systembolagets kunskapspris delas ut i december.

Pristagaren får 100 000 kronor.

Frågor

Vänligen kontakta Saga Rosén, ansvarig för samhällsrelationer på Systembolaget:

 E-post: saga.rosen@systembolaget.se