Systembolagets kunskapspris inom alkoholforskning

Kunskapspriset inom alkoholforskning består av 100 000 kronor. Vem som helst kan nominera och pristagaren utses av en oberoende priskommitté.

Systembolagets kunskapspris instiftades för att uppmärksamma sådan alkoholforskning som har bidragit med kvalificerad kunskap till samhället.

Med priset vill Systembolaget uppmuntra forskare att sprida sin kunskap till allmänheten för att på så sätt bidra till att alkohol blir en fråga som fortsatt diskuteras i samhället.

2017 års pristagare: Thor Norström

Thor Norström, professor i sociologi vid Stockholms universitet, tilldelades Systembolagets Kunskapspris 2017.

Thor Norström har under många år studerat alkoholkonsumtionens effekter på samhällsnivå. Han har också publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och i sin forskning har han bland annat undersökt den socioekonomiska fördelningen av alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem.

Ur prismotiveringen:

”Priskommittén har enhälligt beslutat att Systembolagets kunskapspris 2017 går till professor Thor Norström för att han, genom sin systematiska, kvalificerade och omfattande samhällsvetenskapliga alkoholforskning har bidragit med ny kunskap inom alkoholforskningsområdet och för hans forskningsresultats betydelse för en restriktiv alkoholpolitik i Sverige. Vidare har hans forskning bidragit med kunskap till förebyggande alkoholpolitiska åtgärder.”  

Kriterier för Systembolagets kunskapspris

Priset går till en enskild alkoholforskare eller en forskargrupp för en betydande insats för alkoholforskningen i Sverige.

  • Samhällsvetenskaplig eller folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras.
  • Forskaren ska mestadels ha varit verksam i Sverige.
  • Forskaren ska ha bidragit till ny kunskap på alkoholforskningsområdet.
  • Forskaren ska på ett framstående sätt ha kommunicerat forskningen.Priskommittén utser vinnaren. 

En priskommitté utser vinnaren bland alla nominerade. Priskommittén består av:

  • Claudia Fahlke, professor, Göteborgs universitet (sammankallande)
  • Agneta Öjehagen, professor, Lunds universitet
  • Tomas Hemmingsson, professor, Stockholms universitet
  • Andreas Björke, forskningssekreterare, Forte
  • Maria Renström, ordförande, Systembolagets Alkoholforskningsråd

Priset kan inte tilldelas någon i priskommittén.

Utdelning av Systembolagets kunskapspris

Systembolagets kunskapspris delas nästa gång ut 2018.

Pristagaren får 100 000 kronor.

Frågor

Vänligen kontakta Saga Rosén, ansvarig för samhällsrelationer på Systembolaget:

 E-post: saga.rosen@systembolaget.se