Professor emeritus Mats Berglund får Systembolagets kunskapspris

Professor emeritus Mats Berglund är mottagare av Systembolagets kunskapspris och 100 000 kronor. Kunskapspriset är en årlig utmärkelse med syftet att uppmärksamma framstående alkoholforskning i Sverige.

Mats Berglund har en bakgrund som professor i klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet och överläkare vid Beroendecentrum i Malmö. Han har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och hans forskning har bland annat rört prevention, behandling, hur närstående påverkas samt risker för hälsan.

Ur motiveringen

”Professor emeritus Mats Berglund tilldelas Systembolagets kunskapspris 2016 för att han, genom sin omfattande, breda och nydanande bidrag till alkoholforskningen, påtagligt ökat medvetandet och kunskaperna om alkoholkonsumtionens risker, problembilder och förlopp för hälsa och social funktion både i kliniskt arbete och i samhället.”