Alkohol och cancer

Seminariet hölls i Malmö den 28 april. Det handlade om sambanden mellan alkohol och cancer.

I Sverige orsakar alkohol flera tusen nya cancerfall varje år. Det behövs heller inget utvecklat missbruk för att cancerrisken ska öka. Risken för exempelvis bröstcancer ökar redan vid ett glas per dag och växer successivt med ökat intag.

Senaste åren har nya resultat presenterats på forskningsområdet som pekar på att alkohol har ett samband med ett flertal cancersjukdomar. Hur påverkas kroppen av alkohol? Hur påverkar alkoholkonsumtionen risken att drabbas av cancer? Och hur sprider vi kunskap om alkohol och cancer till allmänheten?

Det var några frågor som togs upp under seminariet som arrangerades i samarbete med Cancerfonden.

Läs rapporten från seminariet (pdf)

De talade på seminariet:

  • Malin Sandquist, Systembolagets företagsledning: Presenterade resultat från en ny SIFO-undersökning om svenskarnas kunskap om kopplingen mellan alkohol och cancer. Berättade även om Systembolagets arbete med alkoholforskning
  • Ulrica Sundholm, intressepolitiskt sakkunnig, Cancerfonden: Presenterade en prognos för cancerutvecklingen i Sverige och en rapport om kostnader för cancer.
  • Mef Nilbert, professor i onkologi vid Lunds universitet och chef för Regionalt cancercentrum Syd: Berättade om hur alkohol påverkar kroppen och kan orsaka cancer.
  • Helena Jernström, forskare och docent i experimentell onkologi, Lunds universitet: Beskrev den senaste forskningen kring alkohol och vanliga cancerformer, till exempel bröstcancer.
  • Samtal om alkohol, cancer och informationsbehovet: Tove Lindahl Greve, verksamhetschef, Ung Cancer, Annie Stråhlén, länssamordnare, Länsstyrelsen Skåne, Susanna Olzon Schultz, redaktör, 1177 Vårdguiden och Mette Barth, specialist i allmänmedicin, familjeläkare vid Hälsomedicinskt center i Lomma.