Alkohol och kvinnor

Seminariet hölls i Stockholm den 5 mars 2015. Bland talarna fanns författaren Maggan Hägglund och flera forskare. Nedan finns intervjuer med två av dem.

Sammanfattning från seminariet

"Jag drack lite för mycket, lite för ofta"

 

 

 

 

 

 

 

Författaren och journalisten Maggan Hägglund om hur hon bröt med osunda alkoholvanor.

"Pinsamma pappor och osynliga mammor"

 

 

 

 

 

 

 

Forskaren Josefin Bernhardsson avslöjar folks barndomsminnen av alkohol och föräldrar.