Hur påverkas vi av andras drickande?

Alkohol påverkar inte bara de som dricker för mycket, utan även närstående och samhället i stort.

Systembolaget höll seminarium om alkoholens andrahandsskador i Stockholm den 24 maj 2016.  

Här kan du läsa en kunskapsöversikt över forskningen på området (pdf)