Alkohol och våld

Seminariet gavs i Stockholm den 25 november 2014. Bland talarna fanns Brottsförebyggande rådet, en psykolog och polisen som försöker påverka unga och föräldrar att inse riskerna med alkohol, med hjälp av humor och Facebook.