Förstoringsglas på en trave böcker i ett bibliotek.

Sök stipendium!

Systembolaget delar ut ett stipendium till en nyligen disputerad forskare. Ansökningar för 2017 har stängt.

Hur stort är stipendiet?

50 000 kronor

Varför delas det ut?

Syftet är att stimulera intresset för den alkoholforskning som bedrivs inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.

Vem kan söka stipendiet?

Stipendiaten ska vara en nyligen disputerad forskare.

Hur söks stipendiet?

Ansökan skickas till alkoholforskning@systembolaget.se ansökningar för 2017 har stängt.

Hur tillkännages vem som får stipendiet?

Tillkännagivandet sker i samband med Systembolagets årliga alkoholforskningskonferens den 11-12 maj.

En priskommitté under ledning av Claudia Fahlke, professor vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och föreståndare för CERA, beslutar vem som ska få stipendiet.